نامدگان

تحویل نهایی درس" انسان، طبیعت و معماری داخلی"
نویسنده : محمد دبستانی - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
 
 تمامی گرو هها تا ساعت 10شب بیستم دیماه، فایلهای نهایی مقاله خود را بر اساس آنچه در فایلهای پیوست وجود دارد، ارسال کنند. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی گرددو دانشجویانی که در این زمان فایل کار خود را ارسال نکنند، نمره مربوط به این بخش را از دست خواهند داد (فایل ورد2007 و پی دی اف) .و
همچنین:
در روز برگزاری امتحان ، متن چاپ شده مقاله خود را به همراه داشته باشید

                                                                    (روی جلد و صفحه عنوان)

 

                                                                                                                                                                            

 ( تیتر 12 )                                                   وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

                                                  

آرم دانشگاه سوره

                                

 

 ( تیتر 12  )                                     دانشکده معماری     

 ( تیتر 14 )                                دوره کارشناسی رشته معماری داخلی

 

 

  ( تیتر 24 )          عنوان مقاله (در اینجا ذکر شود )

 

 

 

 

  ( تیتر 12 )                                                     استاد راهنما

 ( تیتر 12 )                                       (نام استاد در اینجا ذکر گردد)

 

 

 

  ( تیتر 12 )                                              پژوهش و نگارش

  ( تیتر 12 )                                   (نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود)

 

 ( تیتر 12 )                                                       ماه وسال

 

 

 

 

 

«شیوه­نامه تنظیم و تألیف مقاله»

 

الف _ شیوه تنظیم و ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله

 

موارد ذیل عیناً به ترتیب در پایان­نامه قرار می­گیرد :

صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم . (بنا به سلیقه دانشجو انتخاب و در ابتدای مقاله ارائه می­شود )

صفحه عنوان.

پیشگفتار (اختیاری):  شامل هدف نویسنده از تحقیق، مختصری از سوابق تحقیق ، دشواری­های تحقیق و گسترة کلی آن و همچنین سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات و نهادهایی می­باشد که نویسنده مرهون راهنمایی و یاری آنان است.

فهرست مطالب : (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل­ها ، عناوین پیوست­ها و عنوان کتاب­نامه)

 متن اصلی : متن اصلی شامل مقدمه، فصل­های اصلی (یافته­ها و بحث) و نتیجه­گیری می­باشد مقدمه:  در نگارش مقدمه دو مقصود عمده باید مدنظر باشد : یکی طرح و معرفی مسئله تحقیق در بافتی مناسب و دیگری برانگیختن و جلب علاقة خوانندة متن. مقدمه شامل بیان مختصر موضوع تحقیق و توجیه اهمیت آن ، اهداف، فرضیات، سؤالات اصلی و روش تحقیق مورد استفاده و نظر اجمالی به ساخت بقیة اجزا می­باشد

متن : شامل فصل­های اصلی، یافته­ها، بحث و نتیجه­گیری و پیشنهادات می­باشد

نتیجه­گیری : نتیجه، در خدمت نقش بسیار مهم و پرظرافت جمع­بندی تحقیق است. در اینجا، شرح فصول پیشین و یافته­های مهمی که از آنها بحث شده به صورت فشرده و خلاصه عرضه شده و از مجموع تحقیق ، نتیجه­گیری می­شود. محقق همچنین می­تواند مسائلی را که بی­جواب مانده­اند و به پژوهشهای بعدی نیاز دارند فهرست کند و راه­حل­های به دست آمده نسبی یا قطعی را گزارش کند.

فهرست منابع و مآخذ : در تنظیم این بخش می­توان به تقسیم­بندی پرداخت. مثلاً فهرست مآخذ اصلی،  فهرست مآخذ فرعی، فهرست مقالات، منابع به زبان فارسی ، منابع به زبان­های بیگانه و ...

 

 

ب _ شیوه نگارش ، تایپ ، صفحه­بندی و ارائه

1_ شیوه نگارش و مأخذآوری : این بخش باید با تبعیت از منابع معتبر انتشار یافته در این زمینه (ترجیحاً انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سمت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران و ... صورت پذیرد)

_ ضرورت دارد تمامی منابعی که مورد استفاه قرار گرفته­اند به صورت مستند و امانت­دارانه در متن ارائه شوند. شیوه استناد به منابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شیوه­نامه انتخابی به یکی از روش­های پذیرفته شده در مجامع علمی صورت پذیرد. [1]

 

 

2_ قطع کاغذ : کلیه بخش­های پایان­نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب با ابعاد 7/29 * 21  (4A) تایپ گردد.

3_ قلم تایپ: عنوان­های اصلی ، فرعی، متن و زیرنویس­ها با قلم متفاوت تایپ می­شود. قلم متن
می­تواند «14 BNAZANIN» باشد. تایپ باید در یک روی کاغذ صورت گیرد.

4_ فاصله­گذاری و حاشیه­بندی : فاصله سطرها در تمامی صفحات متن برابر با یک سانتی­متر ، حاشیه سمت راست و بالا برابر با 5/3 سانتی­متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر 5/2 سانتی­متر است. اشکال و تصاویر نیز به گونه­ای تنظیم شود که این فاصله حفظ گردد. در صورتی که در برخی موارد اندازة شکل­ها یا جدول­ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آنها و یا در موارد خاص ، با استفاده از کاغذ 3A (به صورت تا خورده) حاشیه رعایت می­گردد.

5_ پانویس و پی­نویس : در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ، آن توضیح را می­توان به صورت پانویس در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره­ای که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ می­شود، مشخص شده و در پانویس توضیح مربوط به آن ارائه می­شود. مطالب پانویس نباید از سه سطر بیشتر شود و چنانچه بیش از سه خط باشد باید به بخش پی­نویس در پایان فصل انتقال یابد. نام­های غیرفارسی نیز در متن به زبان فارسی نگاشته شده و معادل لاتین آن در پانویس ارائه می­گردد[2] . بهتر است قلم مورد استفاده در پانویس با قلم متن اصلی متفاوت باشد.

 

 

  

  
 
 Powered by WebGozar