نامدگان

متن نهایی مقاله های درس "انسان-طبیعت و معماری داخلی"جهت برگزاری آزمون-
نویسنده : محمد دبستانی - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
 
 • بیومیمیکری:

http://uplod.ir/j5h0ypz76zd6/Final_Biomimicry_Project_Prof.dabestani.pdf.htm

 • بررسی فرم و مصالح در معماری ارگانیک

http://uplod.ir/cjzvtin6igfv/organic_architecture.pdf.htm

 

 • بازیافت در معماری سبز

http://uplod.ir/rn061adg60vt/بازیافت_در_معماری_سبز.pdf.htm

 

 • کنکاشی پیرامون معماری پایدار و ساختمان سبز

http://uplod.ir/junkath58owy/memari-paydar-sakhteman-sabz.pdf.htm

 

 • بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

http://uplod.ir/sdl6fqtepwf7/baresi-eghlimi-abniye-sonnati-iran.pdf.htm

 

 • پوشش گیاهی در بام سبز

http://uplod.ir/gds8uhseo19d/pushesh-giahi-dar-bam-sabz.pdf.htm

 

 • طبیعت؛ منبع الهام

 http://uplod.ir/07r38rw73lc1/tabiat-manba-elham.pdf.htm

 

 


 • بیومیمیکری:

http://uplod.ir/j5h0ypz76zd6/Final_Biomimicry_Project_Prof.dabestani.pdf.htm

 • بررسی فرم و مصالح در معماری ارگانیک

http://uplod.ir/cjzvtin6igfv/organic_architecture.pdf.htm

 

 • بازیافت در معماری سبز

http://uplod.ir/rn061adg60vt/بازیافت_در_معماری_سبز.pdf.htm

 

 • کنکاشی پیرامون معماری پایدار و ساختمان سبز

http://uplod.ir/junkath58owy/memari-paydar-sakhteman-sabz.pdf.htm

 

 • بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

http://uplod.ir/sdl6fqtepwf7/baresi-eghlimi-abniye-sonnati-iran.pdf.htm

 

 • پوشش گیاهی در بام سبز

http://uplod.ir/gds8uhseo19d/pushesh-giahi-dar-bam-sabz.pdf.htm

 

 • طبیعت؛ منبع الهام

 http://uplod.ir/07r38rw73lc1/tabiat-manba-elham.pdf.htm

 

 


 
 
 Powered by WebGozar