برنامه هفته پنجم آتلیه طرح2قطب دانشگاه تهران

ب: تدقیق طرح پلانهای کفسازی+ سقف کاذب+ نماهای داخلی(مقیاس یک به پنجاه)

ج: شروع طراحی و ترسیمات سه بعدی اولیه طرح

د: انتخاب متریال های هر نوع پوشش در فضا با توجه به رنگ، بافت و گرافیک مورد نظر طراح

ه: جمع آوری نمونه های مناسب شیوه ها و روش هایی جهت ارائه مدارک فنی معماری داخلی

/ 0 نظر / 11 بازدید