معماری داخلی مراکزتجاری-بخش3

الف)‌ در صورتی که در فرآیند طراحی معماری، طراح علاوه‌بر توجه به حجم بیرونی، به فضاهای داخل نیز توجهی کافی نماید، می‌توان پیش از شکل‌گیری کامل طرح و قبل از آنکه اجزاء چنان با یکدیگر تلفیق شوند که تفکیک آنها به سختی انجام گیرد، طراحی فضای داخل را نیز به دقت موردتوجه قرارداد تا به این ترتیب معماری و معماری‌داخلی کاملاً منطبق و هماهنگ باشند.

ب)هرگاه که در فرآیند طراحی به هماهنگی میان محتوا و کالبد و یا همان معماری‌داخلی ومعماری توجهی نشود و طراحی معماری بدون در نظرگرفتن تأثیرات آن بر فضای داخلی انجام گیرد، کیفیت محیط طراحی شده چندان مطلوب نخواهدبود. اگرچه ممکن است که پس از اتمام طراحی و حتی مراحل ساخت، معماری‌داخلی در دستور کار قرار داده‌شود اما معماری‌داخلی در چنین مرحله‌ای شاید دیگر نتیجه‌ی قابل‌توجهی نداشته‌باشد چراکه فضا شکل نهایی را به خود گرفته‌است و ایجاد تغییرات اساسی در آن غیرممکن است. در چنین شرایطی معماری‌داخلی تنها به طراحی دکوراتیو سطوح موجود در فضا تبدیل می‌شود و در بهترین حالت پوسته‌های کاذب برروی دیوارها و سقفها قرارداده خواهدشد./ 0 نظر / 13 بازدید