نامه انتقادی به مدیریت مسابقه باغ بازار سبزوار

. هدف از نگارش نامه، این است که به اطلاعتان برسانیم روند پایانی مسابقه و سرنوشت آن، ما را چنان متعجب کرد که انتظاراتمان مبنی بر پایبندی برگزارکنندگان مسابقه به اصول و استانداردهایی که پیشتر اعلام شده بود را زیر سوال برد. انتظار به پایبندی کارفرمای مسابقه به تعهداتش و آنچه که فراهم کردن برگزاری یک قضاوت عادلانه در یک محیط آکادمیک و به دور از جنجالهای رسانه ای باشد. لذا با شناخت مختصری که از مدیریت محترم مسابقه پیدا کرده ایم به ذکر مواردی مبهم، در روند پایانی برگزاری این مسابقه می پردازیم، به امید آنکه پاسخی شایسته تعهدات مدیریت مسابقه منتشر شود.

2. اعضای هفت نفره تیم داوری با گرایش های مختلف که از سوی برگزارکنندگان جهت قضاوت پروژه معرفی شده بودند به جد دلیل بسیاری از گروه ها از جمله گروه ما جهت حضور فعال در این مسابقه بود. حال این پرسش مطرح است که آیا هیات داوران مذکور با همان کیفیتی که در بروشور مسابقه اعلام شده بود، در روز قضاوت حضور داشته اند؟ آیا در ترکیب تیم داوری، تغییرات عمده ای به وجود آمده و تنها عده ای از داوران یادشده در جلسه قضاوت حضور داشته اند؟ چنانچه این امرصادق باشد، متاسفانه قرارداد مسابقه نقض گردیده و نتیجه  آن غیر قابل پذیرش است. در این صورت خواهشمند است که نتیجه را ابطال نموده و پروژه ها را  بار دیگر با همان هیات داورانی که از ابتدا اعلام نموده بودید به قضاوت بگذارید.

 

 

 

 

 

3. نگرانی عمده ما، عدم وجود یک روند مشخص در نحوه داوری پروژه ها می باشد. چرا که در صورت وجود معیارهایی مشخص برای داوری از جمله ضوابط خواسته شده کارفرما برای این مسابقه، آیا نمی بایست که هیات داوران با اعلام این اصول و معیارها، روند قضاوت را طی بیانیه ای اعلام و اعضای آن با پذیرش مسوولیت خود، آن را مکتوب به اطلاع شرکت کنندگان می رساندند؟

4. آیا بهتر نبود همزمان با معرفی آثار برگزیده با انتشار تصاویر در وب سایت مسابقه، امکان مقایسه آثار را به شرکت کنندگان داده و با ایجاد یک فضای گفتگوی شفاف، به غنای کیفی این مسابقه بین المللی می افزودید؟

5. در نهایت لازم به ذکر است ک عدم پاسخگویی مناسب به خواسته های شرکت کنندگان، اثرات منفی و مخربی بر دیگر مسابقات معماری ایران که بدینگونه برگزار شوند، خواهد گذاشت و با تاسف با ایجاد احساس عدم اعتماد  در بین شرکت کنندگان، اعتبار برگزارکنندگان و اسامی اعلام شده در بروشور مسابقه به عنوان هیات داوری را خدشه دار خواهد کرد؛ لذا خواهشمند است با انتشار پاسخ های مناسب به سوالات این نامه، این مقال را پایان دهید.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید