برنامه هفته چهارم آتلیه طرح2قطب دانشگاه تهران

ب: ساخت ماکت خام و سفیدرنگ طرح با مقیاس یک به پنجاه

ج: ترسیم سه پرسپکتیو دید انسانی و سه پرسپکتیو دید پرنده از ماکت مطالعه

د:جمع آوری نمونه راهکارهای طراحی مناسب و همهاهنگ با "من طرح" در پروژه هایی با کاربری های متفاوت

ه: طراحی و ترسیم کلیه پلانهای کف، سقف، نما-مقطع های داخلی و...در مقیاس یک به پنجاه

/ 0 نظر / 12 بازدید