برنامه هفته سوم و جهارم آتلیه طرح یک معماری داخلی ارشد دانشکده سوره

+اهمیت معماری موجود و قبل از بازسازی

+امکان تغییرات معماری و جزئیات قابل توجه در معماری داخلی بنا

+وضعیت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

+چگونگی تبدیل و تغییر فضاهای داخلی تحت تاثیر معماری گذشته 

+اهمیت انتخاب مصالح و بافت های پوششی

+تاثیر نور، صدا، رنگ، تناسبات و چیدمان و...بر روند معماری داخلی بنا

در نهایت دانشجویان  این دوره  با  ارائه  تحلیلهای مختلف از  پارامترهای موثردر کیفیت فضاهای داخلی به شناختی جامع از بنا رسیده و با یادگیری اینکه  چگونه می بایست  یک  محیط  داخلی را دید و  با مشاهده عناصر  طراحی،  به   کشف مفاهیم پشت ایده اصلی طراح پرداخت؛ به تمرینی عملی در این زمینه خواهند پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که در آتلیه داده شد، دانشجویان محترم می بایستی که به کمک تصاویر و ترسیم کروکی و ... به بیان هر آن چیزی که به عنوان پارامتری از معماری داخلی پروژه می تواند مطرح شود بپردازند و در نهایت بتوان در مورد هر فضا این ادعا را داشت که تلاش شده است تا به شناختی جامع از اصول طراحی معماری داخلی آن رسیده ایم.

مطالعه متن زیر برای شناخت پروسه طراحی معمار مفید خواهد بود.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=291acdbe701ca3e07c33fae550148e0d 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید