تحویل نهایی درس تنظیم شرایط محیطی

الف:یک عدد cd شامل دو folder:

1.سمینار ارائه شده در کلاس

2.تمرین نهایی

در فولدر سمینار هر فرد بایستی که مدارک سمینار گروه خود را شامل(فایل word با مشخصاتی که در کلاس توضیح داده شده است+فایلpdf+فایلpower point) ارائه شود.

در فولدر تمرین نهایی هر فرد بایستی که فایلjpg مریوط به تمرین نهایی ارائه شود.

ب:تصاویر پرینت گرفته شده بروی کاغذA3 از تمرین نهایی با فرمتی که قبلا توضیح داده شده است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
کیمیا عسگری

متشکرم