برنامه کلاسی اولین جلسه بعد از عید "طرح یک ارشد معماری داخلی"

الف: تحویل نهایی پروژه طراحی معماری داخلی و بهسازی سالن اجتماعات به صورت دفترچه A3 و شامل مدارک زیر:

  • بیان گرافیکی روند طراحی،
  • تحلیل و آنالیزوضع موجود
  • ابعاد و اندازه و استانداردهای طراحی به همراه ذکر منابع
  • ارائه لیستی از تجهیزات مورد نیاز به همراه مشخصات ویژه و ابعاد و اندازه
  • پلان چیدمان، پلان کفسازی، پلان سقف،
  • نما-مقطع کلیه جداره ها
  • پرسپکتیوهای داخلی
  • جدول معرفی متریالها و...

ب:تحویل نهایی پروژه شناخت و تحلیل موزه آبگینه به صورت یک پوستر با ابعاد50*70و یک دفترچه A3

  • در پوستر که در هفته دوم پس از عید تحویل خواهید داد به بیان معماری داخلی پروژه از دید طراح آن خواهید پرداخت و هر گروه توجه ویژه ای به فضای مختص خود خواهد داشت، به این نکته توجه شود که حال پس از گذشت چند هفته از شروع وارد شدن به موضوع معماری داخلی ، از شما خواسته میشود که به تعریفی که طراحی معماری داخلی موزه از:"معماری داخلی" داشته، نزدیک شوید و با رویکرد او به بیان این اثر در قالب یک پوستر بپردازید. (لازم به ذکر است که در اولین جلسه پس از عید به کرکسیون ایده هر گروه برای پوستر بیان معماری داخلی موزه خواهیم پرداخت و در هفته آینده اش، تحویل نهایی خواهد بود)
  • در دفترچه A3 که در هفته سوم پس از عید تحویل خواهید داد به ارائه مبسوط و کامل روند شناخت و تحلیل "معماری داخلی موزه ابگینه " خواهید پرداخت.

 

ج: جمع آوری نمونه های ارائه معماری داخلی

هر نفر جداگانه به جمع آوری نمونه هایی از چگونگی روش های ارائه پروژه های معماری داخلی خواهد پرداخت و در اولین جلسه پس از عید فایلهای آن را به صورت پوشه هایی منفرد در قالب یک C.D. تحویل می دهد(حداقل 5 پروژه).

د: ترجمه

هر گروه به ترجمه بخش هایی از کتابی که لینک آن مشخص شده است خواهد پرداخت و در اولین جلسه پس از عید آنرا در اختیار کلاس خواهد گذاشت:

 

Aهمایی راد- هادی زاده-سلیمانی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=b343a4f07a7a7f83be18aaf955a27945

 

Bدربندی-محمودیان-سوری

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=96d7d587abbc897d60502e9c28855266

Cرادمان فر-قدیر

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6dc1e570366663e47e3d823b8102042d

Dمیریان-گوشه گیر

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c6aa42a54e02e9d086f86542eed99d64

Eفلاح مراد-نعیمی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6897c444ec4a4d92c3f06a2c77f2d396

 

Fنجارزاده-دانشورنیا

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=89fa9cb02365d19d053021dca3bdc020

Gفهامی-خورسند

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ec111bc9938cdbbfd4d3fd634f230323

Hترکمن-طباطبایی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=54b4e915e050289daa89e99f4a26de5d

Iصادقی-اسماعیل زاده

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9562bfdfd80dad0bc88c976619a6de23

Jسریزدی-خامسی پور

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=a65d1fa28f960fd048a84100c15d068a

 

Kجهانی تایش-خالقی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c4504c5daaed4c680d2f0ae44da28b25

Lذاکری-مهردادفر

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=1b48aa8440a770795b509d8476f7f11c

Mاتابکی-خداخواه

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9ae60807dc66efcc4901a414f880b450

 

/ 0 نظر / 19 بازدید