جایگاه مبلمان در معماری تطبیق پذیر

مقاله ارائه شده در dec02010را  با عنوان"جایگاه مبلمان در معماری تطبیق پذیر" می تونین از سایت زیر مطالعه کنید، به زودی متن کاملش رو می زارم.

http://www.deco2010.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=332

/ 0 نظر / 53 بازدید