برنامه هفته سوم آتلیه طرح2قطب دانشگاه تهران

الف:کرکسیون تحلیل سایت+ لکه گذاری عملکردی و تعیین عرصه های عملکردی

ب: تهیه لیستی از امکانات و تجهیزات مناسب هر مکان و عرصه

ج: تهیه لیستی از  نیازهای چیدمان و نمایشی برای هر عرصه

/ 0 نظر / 15 بازدید