لیست مدارک تحویلی پروژه پایانی طرح2 قطب دانشگاه تهران در تاریخ18اردیبهشت93

الف:اندازه شیت50×70است، با پس زمینه  سفید به گونه ای که مدارک گویا و واضح باشند

ب:دیاگرامها و تصاویر مورد نیاز جهت توضیح "من طرح" پروژه و کانسپت هاو ایده ها و اهکارهای به کار رفته در آن

ج:پلان چیدمان در مقیاس1:50، به همراه ترازها

د:پلان سقف در مقیاس 1:50 به همراه معرفی متریالها، ترازهای ارتفاعی

ه:پلان کفسازی در مقیاس1:50 به همراه معرفی متریالها، ترازهای ارتفاعی

و:ارائه تنها، تنها(تاکید میشود)4 پرسپکتیو از طرح در اندازه A3به نحوی که تمامی المانهای طراحی شامل:نور، متریال، جزییات و...قابل رویت بوده وگویا باشند

ز:ارائه بزرگنمایی بخشهایی از پروژه به 

ح: مهمترین بخش تحویلی این ترم ارائه تمامی نما-مقطع های داخلی پروژه است که در ارزیابی طرح، نمره ویژه ای خواهد داشت(مقیاس1:25)

/ 0 نظر / 37 بازدید