تحویل نهایی درس طرح3معماری داخلی

1.پلانهای وضع موجود-sc1/200

2.پلانهای وضع پیشنهادی(چیدمان)-sc1/100

3.پلانهای محدوده طراحی معماری داخلی، شامل موارد ذیل با sc1/50:

  • پلان چیدمان
  • پلان کفسازی
  • پلان سقف کاذب(معکوس)

4.دو نما-برش از محدوده طراحی معماری داخلیsc1/50

5.*جدول نازک کاری(مطابق توضیحات داده شده در کلاس)

6.تصاویر 3بعدی

7.**دیاگرامهای نشان دهنده روند شکل گیری کانسپت و ایده

8.طراحی جزییات(نرده، پله،رسپشن،میز، صندلی و...) بخشی از طرحsc1/10(مطابق توضیحات داده شده در کلاس)

/ 0 نظر / 16 بازدید