# طرح_2معماری_داخلی

تمرین9-طرح2 معماری داخلی(لکه گذاری و پلان معماری و مقاطع)

دانشجویان بایستی که بر اساس سناریو و برنامه فیزیکی که برای شخصیتهای تعریف شده(معماربازنشسته50 ساله-معلم ادبیات30ساله-کشتی گیر45ساله-فارغ التحصیل گرافیک25ساله-جوان ترک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 168 بازدید