معماری داخلی به مثابه نوایی در فضا(1)

هدف معماری‌داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت­سازی زندگی در آن است. فضای زندگی بدون معماری‌داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده‌بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت. معماری داخلی یک تخصص چندجانبه ‌است که بااستفاده ‌از راه‌حل‌های تکنیکی و خلاق در داخل یک ساختار، برای رسیدن به یک محیط داخلی مصنوع و جوابگو در مقابل نیازها و کارکردهای مختلف کاربران، عمل‌می‌کند؛ اینراهکارها عملکردی هستند و به وضعیت زندگی و فرهنگ ساکنان بهبود می‌بخشند و از لحاظزیبایی‌شناختی هم جذاب هستند. معماری‌داخلی شامل گستره‌ای از خدمات شکل‌گرفته توسطمتخصصان حرفه‌ای دارای صلاحیت، تجربه و تحصیلات کافی است تا منجر به بهبود وضعزندگی، سلامت، امنیت و سعادت عموم جامعه شود. در حقیقت موضوع معماری‌داخلی فضای محصوری است شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و مهم‌ترین چیزی که معماران‌داخلی با آن درگیر خواهند بود آن است که کاربران و استفاده‌کنندگان این فضا چگونه آنرا تجربه می‌کنند؟

 

/ 0 نظر / 11 بازدید