بررسی نشانه های نقوش برجسته...(بخش7)

تعریف آئین

     نقش آئین[1] و مناسک دینی در زنگی بشر چیست؟ آیا آئین ها به دنبال وصل کردن زمانی به زمان دیگر و تضمین نوعی تداوم تاریخی اند؟ آئین چه هست و چه نیست؟ مهم ترین نقش آئین در زندگی مردم چه بود؟ آئین مراسمی سنتی است که از عناصر اصلی هر فرهنگ است که شامل مجموعه ای ازنیایش ها، آداب و رسوم، نمایش ها، رفتارها و اعمالی برآمده از پیوندهای همه جانبه ی یک فرهنگ می باشد.[2] آئین ها نقش مهمی را در انتقال شفاهی متون مقدّس و دینی بر عهده داشتند. در حقیقت اعمال آئینی و هر چه در مراسم و مناسک دینی برگزار می شد، ظرفی بود برای انتقال مفاهیم اصیل دینی.[3] نقش دین در به وجود آمدن آئین های مختلف در زندگی مردم بسیار چشمگیر است. همان طور که "مهرداد بهار" می گوید، در واقع  جهان بینی هر دین است که با دارا بودن یک سری باورها و عقاید موجب پیدایش آئین ها دروجوه مختلف زندگی بشر می شود: « دراعصار باستانی هر گونه فعالیت فردی و اجتماعی، فکری و جسمی انسان، جزئی از فعالیت دینی وی به شمارمی آمد. در واقع، آنچه را که امروز فرهنگ می نامیم، در قدیم دین نام داشت. ادیان، چه ابتدائی و چه پیشرفته، همگی شامل یک رشته باورها و روایات مقدّس بودند که به همراه خویش آئین های فردی و اجتماعی متعددی داشتند و زندگی بر مبنای این باورها و سنن می گشت، آئین هایی پیرامون مسائلی چون زایش، بلوغ، ازدواج و مرگ، آئین های کشت و برداشت و...»[4]  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 آئین های مختلف به اعتبار عقاید و طرز تفکری که به مردم می آموختند، پیشنهاد دهنده ی روش و راه و رسم زندگی بودند که منتج از نوعی ایدئولوژی دینی بود. ارتباط عقیده با عمل در برنامه های زندگی به خوبی در آئین ها نمود پیدا می کرد و سایه ی خود را بر تمامی عرصه های زندگی بشر از جمله آموزش، اقتصاد،سیاست، علم و اخلاق و...می انداخت و موجب می شد که نسبت میان مکاتب و مسالک بشری با حقیقت زندگی، تنها در آئین های دینی گوناگون قابل قضاوت باشد.


[1].

/ 1 نظر / 10 بازدید
بهنام

بسیار عالی بود