برنامه کلاسی9-9-1391طرح3-

الف:تحویل موقت پلان لکه گذاری(ارائه پلانهای جانمایی-عملکردی با مقیاس1:100

توجه به:ابعاد و اندازه، محل قرارگیری و جانمایی، ارتباط فضاها با یکدیگر.

ب: ارائه لیستی از تجهیزات هر فضایی که در پلان آمده  به همراه کروکی اولیه ای از ریزفضاها

ج:تکمیل "من طرح2": ارائه کیفیت موضوعی "من طرح1" در قالب متنی نوشتاری به کمک واژگان

/ 1 نظر / 44 بازدید

سلام پس الحمدلله دیگه ابعاد شیتمون مهم نیست